Hlavní stránka

postheadericon Vizitky s 3D Lakem (termotisk)

 

Kliknutím zobrazíte obsah

Popis výrobku

Ofsetový tisk na stroji Heidelberg Speedmaster SM52, potahovaný matným laminem.
Čistý formát (velikost hotové vizitky po ořezání): 50 x 90 mm, nebo 55 x 85 mm, tisk: 4 barvy CMYK (neomezený počet barev),  oboustranně potahovaný lesklý, bílý kartón, 350 /m2.

„Termografický tisk“ spočívá v selektivním lakování zvláštním zkypřujícím průhledným lakem, který po natření lokálně zvětšuje objem. Tato technika vytváří viditelnou a na dotyk znatelnou strukturu 3D, která podtrhuje zvláště důležité prvky tisku.

Při termografickém zušlechtění vizitek, které se sbírají a tisknou na arších (různé druhy návrhů na jednom výtisku), se tloušťka zkypřujícího laku přizpůsobuje nejmenším prvkům v návrzích. Proto má termografické zušlechtění na větších prvcích (přes 5 mm) obdobný efekt jako UV parciální lak. Aby byl termografický efekt dobře cítit na dotek u větších prvků, doporučujeme Vám zušlechťovat pouze jejich obrysy. Lakování celé plochy může být méně znatelné na dotek, ale pro změnu přináší zřetelně viditelný výsledek. U oboustranných vizitek nanášíme parciální lak pouze na líc. 

U termografického tisku jednotlivé druhy (jména nebo jiné mutace) NESČÍTÁME!!

Při objednávce pouze jednoho modulu k ceně připočítáváme jednorázově částku 130,-Kč za manipulaci s daty. U zakázek složených z více modulů tuto částku účtujeme pouze jednou.

Poznámky

Odchylka od přímočarosti hrany karty může dosahovat 0,3 mm.
V případě laminace tiskovin s tmavým podkladem nebo odstínem se může vyskytnout efekt postříbření.

Společnost ARTprint&E.Pešek nezaručuje opakovatelnost barev v následujících nákladech ofsetových vizitek.
Laminace vizitek může způsobit, že se budou barvy lišit od jiných výtisků (např. firemního papíru nebo obálek).

Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

vizitka_cz

Rozměry

Čistý formát

Velikost po ořezu činí:
50 mm x 90 mm pro standardní vizitky,
55 mm x 85 mm pro vizitky „Euro-standard“ (viz obrázek).

Hrubý formát

Projekt musí mít velikost 54 mm x 94 mm, tzn., že musí být z každé strany větší o 2 mm než čistý formát. Pokud nějaké objekty přesahují hrubý formát, je třeba je ořezat (viz obrázek).
Upozornění!
Musíte zachovat hrubý formát, i pokud pozadí tiskoviny nevyčnívá na spad. Proto musíte hrubý formát ohraničit obdélníkem na nejnižší vrstvě, bez obrysů a výplně, nebo (v případě rastrového souboru) vystředit projekt tak, aby měl vhodný rozměr.

Spad

Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny přetáhněte na spadávky za okrajem čistého formátu. V těchto typech projektů spadávky vždy činí 2 mm na každé straně. !

Šablona

Abychom Vám usnadnili přípravu návrhu, můžete si stáhnout šablonu, dle které projekt zpracujete.
  Soubory: 90 x 50 mm vizitka.cdr   .pdf
  Soubory: 85 x 55 mm vizitka_euro.cdr   .pdf
Pozor! Šablona slouží pouze jako vzor pro návrh. Před uložením hotového návrhu šablonu odstraňte, aby se nevytiskla spolu s tiskovinou!

 

Příprava pro selektivní zušlechtění

Jak připravit soubor pro zušlechtění parciálním lakem nebo termografickým tiskem

Připravte dodatečný PDF soubor se stejnými rozměry jako soubor s výtiskem a označte na něm místa, která budou natírána jednou barvou (nejlépe K 100 %). Obrázek pro parciální lakování nesmí zahrnovat odstíny šedi.
Pro malé (úzké) prvky (písma, čáry menší než 2 body atd.) použijte přesah o velikosti asi 1 bod.

U oboustranných vizitek s 3D lakem se zušlechťuje pouze první strana (líc).

Při zušlechťování potištěných prvků skrze termografii nedoporučujeme lakovat velké a malé prvky na jednom výtisku současně.

 

Grafika

Barevný model

Projekt připravte v modelu CMYK. Pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.
(V programu sloužícím k přípravě souborů pro tisk, např. CorelDRAW, musí být aktivní funkce spravování barev a na monitoru musí být nastaveno zobrazování barev ofsetového tisku.)

Aby se barva opakovala v celém nákladu, velmi syté barvy, které obsahují všechny tři složky CMY, zaměňte na podobné barvy se čtyřmi složkami CMYK.

Šedé podklady doporučujeme vytvářet s využitím všech složek CMYK.

Součet tonálních hodnot v jednom bodu nesmí přesáhnout 320 % (u jednostranně potahovaných kartonů nesmí na nepotažené straně přesáhnout 200 %; především se vyvarujte umisťování sytých podkladů ve stejných místech na líci i rubu tiskoviny). Nepřijímáme reklamace projektů, u kterých je tento parametr překročen. (Znamená to, že nesmíte vytvářet černou barvu ze čtyř 100% složek.)

Upozornění! Nezasílejte soubory v modelu RGB, protože vytisknuté barvy se mohou lišit od požadovaných barev zobrazených na monitoru!!!

Černé pozadí

Pro dosažení syté, tmavé černé na potahovaných papírech a kartonech použijte černou barvu vytvořenou z těchto složek: 78%C 68%M 58%Y 95%K.
Abyste získali nejlepší dosažitelnou černou na nepotažených papírech a kartonech, použijte černou barvu vytvořenou z těchto složek: 35%C 30%M 30%Y 100%K.

Barevné přechody

Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.

Optimální rozlišení

Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 300 dpi.

Rozmístění objektů

Důležité objekty (snímky, grafika a texty) se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu a proužků pro ohyb (bigů, falců).

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.

Kvůli toleranci řezu může dojít k posunutí projektu vzhledem k okraji tiskoviny. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“.

 

Uložení do souboru

Formáty souborů

Upřednostňované: PDF, EPS
Přijímané: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme min. 1/2 hod. za přípravu souboru PDF.
Upozornění! Z programu INDESIGN soubory nepřijímáme.

Poznámky

Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP.

V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.

 

Dodatečné informace

Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevné rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev (RGB & CMYK).

Pro bližší informace k přípravě nás prosím kontaktujte.

Ceník platný od 1.9.2016. Ceny v ceníku jsou konečné – nejsme plátci DPH. V ceně není započtena doprava k zákazníkovi, případné grafické práce a návrhy. .

KÓD modulu

Název Výrobku 

Cena za kus 

Cena za modul 

Ter-VIZ-001

Jednostranné Vizitky 90x50 mm s termografickým tiskem 250 ks. 

3,240 Kč

810,00 Kč

Ter-VIZ-002

Jednostranné Vizitky 90x50 mm s termografickým tiskem 500 ks. 

2,540 Kč

1.270,00 Kč

Ter-VIZ-003

Jednostranné Vizitky 90x50 mm s termografickým tiskem 1.000 ks. 

2,150 Kč

2.150,00 Kč

Ter-VIZ-004

Oboustranné Vizitky 90x50 mm s jednostranným termografickým tiskem 250 ks. 

4,200 Kč

1.050,00 Kč

Ter-VIZ-005

Oboustranné Vizitky 90x50 mm s jednostranným termografickým tiskem 500 ks. 

3,300 Kč

1.650,00 Kč

Ter-VIZ-006

Oboustranné Vizitky 90x50 mm s jednostranným termografickým tiskem 1.000 ks. 

2,880 Kč

2.880,00 Kč

Ter-VIZ-007

Jednostranné Vizitky 85 x 55 mm EURO s termografickým tiskem 250 ks. 

3,800 Kč

950,00 Kč

Ter-VIZ-008

Jednostranné Vizitky 85 x 55 mm EURO s termografickým tiskem 500 ks. 

2,700 Kč

1.350,00 Kč

Ter-VIZ-009

Jednostranné Vizitky 85 x 55 mm EURO s termografickým tiskem 1.000 ks. 

2,250 Kč

2.250,00 Kč

Ter-VIZ-010

Oboustranné Vizitky 85x55 mm EURO s jednostranným termografickým tiskem 250 ks. 

4,264 Kč

1.066,00 Kč

Ter-VIZ-011

Oboustranné Vizitky 85x55 mm EURO s jednostranným termografickým tiskem 500 ks. 

3,150 Kč

1.575,00 Kč

Ter-VIZ-012

Oboustranné Vizitky 85x55 mm EURO s jednostranným termografickým tiskem 1.000 ks. 

2,950 Kč

2.950,00 Kč

 

Jedno nebo Oboustranná vizitka s Termografickým tiskem nad 1.001 kusů 

Kalkulaci na toto množství POPTEJTE 


Pro naše obchodní zástupce, smluvní prodejce a registrované reklamní agentury poskytujeme ZAJÍMAVÉ slevy.
Pokud máte zájem s námi spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat

Specifikace výrobku

Popis výrobku

Ofsetový tisk na stroji Heidelberg Speedmaster SM52, potahovaný matným laminem.
Čistý formát (velikost hotové vizitky po ořezání): 50 x 90 mm, nebo 55 x 85 mm, tisk: 4 barvy CMYK (neomezený počet barev), oboustranně potahovaný matný, bílý kartón, 350 g/m2.

Poznámky

Společnost D&D Sp. z o.o. nezaručuje opakovatelnost barev v následujících nákladech ofsetových vizitek.

Laminace vizitek může způsobit, že se budou barvy lišit od jiných výtisků (např. firemního papíru nebo obálek).