Hlavní stránka

postheadericon VizitkyOFSETOVÝ tisk Vizitek

Kliknutím zobrazíte obsah

Popis výrobku

Ofsetový tisk na stroji Heidelberg Speedmaster SM52, potahovaný matným laminem.
Čistý formát (velikost hotové vizitky po ořezání): 50 x 90 mm, nebo 55 x 85 mm, tisk: 4 barvy CMYK (neomezený počet barev),  oboustranně potahovaný lesklý, bílý kartón, 350 /m2.

 Vizitky v Euro formátu 85 x55mm Poptejte

 Při objednávce můžete jednotlivé druhy (jména nebo jiné mutace) vizitek sčítat vždy ale jenom v jednom modulu (např. 4 jména po 250-ti kusech = 1000  kusů a pod.).

U celkového množství od 1000 kusů platí ceny pouze, pokud bude zakázka složena z modulů větších nežli 500 kusů. Jinak připočítáváme přirážku za manipulaci s tiskovými daty 5% (např. 2x 250 kusů + 1x 500 kusů = 1560 Kč + 5% = 1638 Kč).

Při objednávce pouze jednoho modulu k ceně připočítáváme jednorázově částku 130,-Kč za manipulaci s daty. U zakázek složených z více modulů tuto částku účtujeme pouze jednou.

Poznámky

Společnost ARTprint&E.Pešek nezaručuje opakovatelnost barev v následujících nákladech ofsetových vizitek.
Laminace vizitek může způsobit, že se budou barvy lišit od jiných výtisků (např. firemního papíru nebo obálek).

Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

 

vizitka_cz

Rozměry

Čistý formát

Velikost po ořezu činí:
50 mm x 90 mm pro standardní vizitky,
55 mm x 85 mm pro vizitky „Euro-standard“ (viz obrázek).

Hrubý formát

Projekt musí mít velikost 54 mm x 94 mm, tzn., že musí být z každé strany větší o 2 mm než čistý formát. Pokud nějaké objekty přesahují hrubý formát, je třeba je ořezat (viz obrázek).
Upozornění!
Musíte zachovat hrubý formát, i pokud pozadí tiskoviny nevyčnívá na spad. Proto musíte hrubý formát ohraničit obdélníkem na nejnižší vrstvě, bez obrysů a výplně, nebo (v případě rastrového souboru) vystředit projekt tak, aby měl vhodný rozměr.

Spad

Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny přetáhněte na spadávky za okrajem čistého formátu. V těchto typech projektů spadávky vždy činí 2 mm na každé straně. !

Šablona

Abychom Vám usnadnili přípravu návrhu, můžete si stáhnout šablonu, dle které projekt zpracujete.
  Soubory: 90 x 50 mm vizitka.cdr   .pdf
  Soubory: 85 x 55 mm vizitka_euro.cdr   .pdf
Pozor! Šablona slouží pouze jako vzor pro návrh. Před uložením hotového návrhu šablonu odstraňte, aby se nevytiskla spolu s tiskovinou!

 

Grafika

Barevný model

Projekt připravte v modelu CMYK. Pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.
(V programu sloužícím k přípravě souborů pro tisk, např. CorelDRAW, musí být aktivní funkce spravování barev a na monitoru musí být nastaveno zobrazování barev ofsetového tisku.)

Aby se barva opakovala v celém nákladu, velmi syté barvy, které obsahují všechny tři složky CMY, zaměňte na podobné barvy se čtyřmi složkami CMYK.

Šedé podklady doporučujeme vytvářet s využitím všech složek CMYK.

Součet tonálních hodnot v jednom bodu nesmí přesáhnout 320 % (u jednostranně potahovaných kartonů nesmí na nepotažené straně přesáhnout 200 %; především se vyvarujte umisťování sytých podkladů ve stejných místech na líci i rubu tiskoviny). Nepřijímáme reklamace projektů, u kterých je tento parametr překročen. (Znamená to, že nesmíte vytvářet černou barvu ze čtyř 100% složek.)

Upozornění! Nezasílejte soubory v modelu RGB, protože vytisknuté barvy se mohou lišit od požadovaných barev zobrazených na monitoru!!!

Černé pozadí

Pro dosažení syté, tmavé černé na potahovaných papírech a kartonech použijte černou barvu vytvořenou z těchto složek: 78%C 68%M 58%Y 95%K.
Abyste získali nejlepší dosažitelnou černou na nepotažených papírech a kartonech, použijte černou barvu vytvořenou z těchto složek: 35%C 30%M 30%Y 100%K.

Barevné přechody

Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.

Optimální rozlišení

Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 300 dpi.

Rozmístění objektů

Důležité objekty (snímky, grafika a texty) se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu a proužků pro ohyb (bigů, falců).

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.

Kvůli toleranci řezu může dojít k posunutí projektu vzhledem k okraji tiskoviny. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“.

 

Uložení do souboru

Formáty souborů

Upřednostňované: PDF, EPS
Přijímané: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme min. 1/2 hod. za přípravu souboru PDF.
Upozornění! Z programu INDESIGN soubory nepřijímáme.

Poznámky

Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP.

V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.

 

Dodatečné informace

Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevné rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev (RGB & CMYK).

Pro bližší informace k přípravě nás prosím kontaktujte.

Ceník platný od 1.11.2019. Ceny v ceníku jsou konečné – nejsme plátci DPH. V ceně není započtena doprava k zákazníkovi, případné grafické práce a návrhy. 

KÓD modulu

Název Výrobku 

Cena za kus 

Cena za modul 

OF-VIZ-001

Jednostranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  250 ks 

3,00 Kč

750,00 Kč

OF-VIZ-002

Jednostranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  500 ks

1,76 Kč

880,00 Kč

OF-VIZ-003

Jednostranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  750 ks

1,60 Kč

1 200,00 Kč

OF-VIZ-004

Jednostranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  1.000 ks

1,48 Kč

1. 480,00 Kč

OF-VIZ-005

Jednostranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  2.000 ks

1,10 Kč

2.200,00 Kč

OF-VIZ-006

Jednostranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  4.000 ks

0,93 Kč

3 720,00 Kč

 

Jednostranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  nad   4.001 ks 

Kalkulaci na toto množství POPTEJTE 

V případě objednávky více druhů zboží (několik druhů vizitek, vizitky + letáky a pod.) bude z každé další položky odečtena sleva 150,-Kč.

Ceník platný od 1.11.2019. Ceny v ceníku jsou konečné – nejsme plátci DPH. V ceně není započtena doprava k zákazníkovi, případné grafické práce a návrhy. 

KÓD modulu

Název Výrobku 

Cena za kus 

Cena za modul 

OF-VIZ-007

Oboustranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  250 ks 

3,20 Kč

800,00 Kč

OF-VIZ-008

Oboustranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  500 ks

1,85 Kč

925,00 Kč

OF-VIZ-009

Oboustranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  750 ks

1,80 Kč

1.350,00 Kč

OF-VIZ-010

Oboustranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  1.000 ks

1,57 Kč

1.570,00 Kč

OF-VIZ-011

Oboustranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  2.000 ks

1,20 Kč

2.400,00 Kč

OF-VIZ-012

Oboustranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  4.000 ks

1,00 Kč

4 000,00 Kč

 

Oboustranná ofsetová vizitka   90 x 50 – matné lamino  nad  4 001 ksusů 

Kalkulaci na toto množství POPTEJTE 

V případě objednávky více druhů zboží (několik druhů vizitek, vizitky + letáky a pod.) bude z každé další položky odečtena sleva 150,-Kč.


DIGITÁLNÍ tisk Vizitek na stroji OKI ES3640a3  

Výroba do 24 hodin

Kliknutím zobrazíte obsah

Popis výrobku

Tisk na výrobním stroji OKI ES3640a3.
Čistý formát (velikost hotové vizitky po ořezání): 50 x 90 mm, tisk: 4 barvy CMYK (neomezený počet barev), oboustranně potahovaný matný, bílý kartón, 280 g/m2.
 

Barevný profil

Emulace ofsetové barevné palety. 

Poznámky

Odchylka od přímočarosti hrany karty může dosahovat 0,3 mm.

Společnost ARTprint&E.Pešek nezaručuje opakovatelnost barev v následujících nákladech digitálních vizitek.
Ve výjimečných případech se mohou na bočních hranách složky vizitek objevit stopy po toneru přenášeném z jiných vizitek během ořezávání na řezačce. Nemá to však vliv na vzhled jednotlivých vizitek.

Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH. 

 

vizitka_cz

Rozměry

Čistý formát

Velikost po ořezu činí:
50 mm x 90 mm pro standardní vizitky,
 

Hrubý formát

Projekt musí mít velikost 54 mm x 94 mm, tzn., že musí být z každé strany větší o 2 mm než čistý formát. Pokud nějaké objekty přesahují hrubý formát, je třeba je ořezat (viz obrázek).
Upozornění!
Musíte zachovat hrubý formát, i pokud pozadí tiskoviny nevyčnívá na spad. Proto musíte hrubý formát ohraničit obdélníkem na nejnižší vrstvě, bez obrysů a výplně, nebo (v případě rastrového souboru) vystředit projekt tak, aby měl vhodný rozměr.

Spad

Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny přetáhněte na spadávky za okrajem čistého formátu. V těchto typech projektů spadávky vždy činí 2 mm na každé straně. !

Šablona

Abychom Vám usnadnili přípravu návrhu, můžete si stáhnout šablonu, dle které projekt zpracujete.
  Soubory: 90 x 50 mm vizitka.cdr   .pdf
  Pozor! Šablona slouží pouze jako vzor pro návrh. Před uložením hotového návrhu šablonu odstraňte, aby se nevytiskla spolu s tiskovinou!

 

Grafika

Barevný model

Projekt připravte v modelu CMYK. Pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.

Černé pozadí

Pro dosažení syté, tmavé černé použijte černou barvu vytvořenou z těchto složek: 33% C, 33% M, 33% Y, 100% K.

Šedé pozadí

Pokud chcete šedé pozadí, vytvořte jej pomocí složky „K“, bez použití zbývajících barev „CMY“

Barevné přechody

Nepoužívejte barevné přechody pro hodnoty menší než 5 %.
Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum. 

Optimální rozlišení

Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 300 dpi.

Rozmístění objektů

Důležité objekty (snímky, grafika a texty) se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu a proužků pro ohyb (bigů, falců).

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Všechny texty rozmisťujte na samostatné vrstvě (horní).

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.

Kvůli toleranci řezu může dojít k posunutí projektu vzhledem k okraji tiskoviny. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“.

 

Uložení do souboru

Formáty souborů

Upřednostňované: PDF, EPS
Přijímané: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme min. 1/2 hod. za přípravu souboru PDF.
Upozornění! Z programu INDESIGN soubory nepřijímáme.

Poznámky

Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP.

V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.

 

Dodatečné informace

Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevné rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev (RGB & CMYK).

Pro bližší informace k přípravě nás prosím kontaktujte.

Ceník platný od 1.11.2019. Ceny v ceníku jsou konečné – nejsme plátci DPH. V ceně není započtena doprava k zákazníkovi, případné grafické práce a návrhy. 

KÓD modulu

Název Výrobku 

Cena za kus 

Cena za modul 

OKI-VIZ-101

Jednostranná vizitka OKI 50 x 90 mm       50 ks. 

4,00 Kč

200,00 Kč

OKI-VIZ-102

Jednostranná vizitka OKI 50 x 90 mm     100 ks. 

3,00 Kč

300,00 Kč

OKI-VIZ-101

Jednostranná vizitka OKI 50 x 90 mm      150 ks. 

2,50 Kč

375,00 Kč

OKI-VIZ-102

Jednostranná vizitka OKI 50 x 90 mm      200 ks. 

2,30 Kč

460,00 Kč

OKI-VIZ-101

Oboustranná vizitka OKI 50 x 90 mm         50 ks. 

7,00 Kč

350,00 Kč

OKI-VIZ-102

Oboustranná vizitka OKI 50 x 90 mm       100 ks. 

4,50 Kč

450,00 Kč

OKI-VIZ-102

Oboustranná vizitka OKI 50 x 90 mm       150 ks. 

3,50 Kč

5,25,00 Kč

OKI-VIZ-102

Oboustranná vizitka OKI 50 x 90 mm      200 ks. 

3,00 Kč

600,00 Kč

 

Kalkulaci na jiné množství POPTEJTE

 

 

V případě objednávky více druhů zboží (několik druhů vizitek, vizitky + letáky a pod.) bude z každé další položky odečtena sleva 150,-Kč.


Pro naše obchodní zástupce, smluvní prodejce a registrované reklamní agentury poskytujeme ZAJÍMAVÉ slevy.
Pokud máte zájem s námi spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat

Specifikace výrobku

Popis výrobku

Ofsetový tisk na stroji Heidelberg Speedmaster SM52, potahovaný matným laminem.
Čistý formát (velikost hotové vizitky po ořezání): 50 x 90 mm, nebo 55 x 85 mm, tisk: 4 barvy CMYK (neomezený počet barev), oboustranně potahovaný matný, bílý kartón, 350 g/m2.

Poznámky

Společnost D&D Sp. z o.o. nezaručuje opakovatelnost barev v následujících nákladech ofsetových vizitek.

Laminace vizitek může způsobit, že se budou barvy lišit od jiných výtisků (např. firemního papíru nebo obálek).