Hlavní stránka

postheadericon Reklamní KartyOFSETOVÉ Reklamní karty

Kliknutím zobrazíte obsah

Popis výrobku

Rozměry 54 x 85 mm, zaoblené rohy. Oboustranný ofsetový tisk na stroji Heidelberg Speedmaster SM52, 4 barvy CMYK (neomezený počet barev).
  • Matový, oboustranně potahovaný papír 350g/m2. Oboustranná lesklá laminace – Nejpoužívanější verze.
  • Matový, jednostranně potahovaný papír 300g/m2 se zvýšenou pevností. Jednostranná lesklá laminace.
  • Matový, oboustranně potahovaný kartón 700g/m2 s možností jedno nebo oboustranné lesklé i matné laminace. 
  • Plastové karty tiskneme na umělé hmotě PET tlusté 0.12mm i 0.35mm. Vyznačují se výbornou životností a pevností odpovídající papíru o gramáži 135g/m² i 450g/m². 
Výborně se hodí jako slevové karty, firemní vizitky, kalendáře atd.
V ceníku jsou uvedené ceny za nejpoužívanější karty 350g + laminace. Ostatní druhy prosím poptejte.
 
Možnost vyvrtání jednoho otvoru o průměrů 5 mm dle obrázku vedle.

Díky možnosti vyvrtání otvorů se naše karty výborně hodí na veškeré štítky, přívěsky atd.
Při objednávce pouze jednoho modulu k ceně připočítáváme jednorázově částku 130,-Kč za manipulaci s daty. U zakázek složených z více modulů tuto částku účtujeme pouze jednou.

 

karta_z_reklam

Možnost s otvorem 

Poznámky 

Společnost ARTprint&E.Pešek nezaručuje opakovatelnost barev v následujících nákladech reklamních karet.
Odchylka od přímočarosti hrany karty může dosahovat 0,3 mm.
V případě použití velmi tmavých barev (např. černé) na spad se na hranách jednostranně laminovaných karet na straně bez laminace mohou objevit barevné skvrny.
V případě laminace tiskovin s tmavým podkladem nebo odstínem se může vyskytnout efekt postříbření.
Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.  

vizitka_cz

Rozměry

Čistý formát

Velikost po ořezu činí 54 x 85 mm. Tiskopis má zakulacené rohy o poloměru zakulacení asi 4 mm. (Viz obrázek)

Hrubý formát

Projekt musí mít velikost 58 x 89 mm, tzn., že musí být na každé strany větší o 2 mm než čistý formát. Pokud nějaké objekty přesahují hrubý formát, je třeba je ořezat. (Viz obrázek)
Upozornění! Pokud chcete vytisknout jednostranný list (4/0), do projektu přidejte prázdnou, bílou druhou stránku.
Upozornění!
Musíte zachovat hrubý formát, i pokud pozadí tiskoviny nevyčnívá na spad. Proto musíte hrubý formát ohraničit obdélníkem na nejnižší vrstvě, bez obrysů a výplně, nebo (v případě rastrového souboru) vystředit projekt tak, aby měl vhodný rozměr.

Spad

Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny přetáhněte na spadávky za okrajem čistého formátu. V těchto typech projektů spadávky vždy činí 2 mm na každé straně.

Projekt perforované karty

Při navrhování dle výše uvedené šablony vezměte v potaz místo, kde bude vyvrtán otvor.
Místo pro vyvrtání otvoru označte viditelnou tečkou o průměru max. 2 mm.
Veškeré objekty a nápisy, jež se nesmí provrtat, musíte odsunout od otvoru alespoň o 4 mm.

Šablona

Abychom vám usnadnili přípravu návrhu, můžete si stáhnout šablonu, dle které zpracujete projekt.
  Soubory: karty.cdr   .pdf
Soubory: karta_z_otvorem.cdr   .pdf

Upozornění! Šablona slouží pouze jako vzor pro návrh. Před uložením hotového návrhu šablonu odstraňte, aby se nevytiskla spolu s tiskovinou!

 

Grafika

Barevný model

Projekt připravte v modelu CMYK. Pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.
(V programu sloužícím k přípravě souborů pro tisk, např. CorelDRAW, musí být aktivní funkce spravování barev a na monitoru musí být nastaveno zobrazování barev ofsetového tisku.)

Aby se barva opakovala v celém nákladu, velmi syté barvy, které obsahují všechny tři složky CMY, zaměňte na podobné barvy se čtyřmi složkami CMYK.

Šedé podklady doporučujeme vytvářet s využitím všech složek CMYK.

Součet tonálních hodnot v jednom bodu nesmí přesáhnout 320 % (u jednostranně potahovaných kartonů nesmí na nepotažené straně přesáhnout 200 %; především se vyvarujte umisťování sytých podkladů ve stejných místech na líci i rubu tiskoviny). Nepřijímáme reklamace projektů, u kterých je tento parametr překročen. (Znamená to, že nesmíte vytvářet černou barvu ze čtyř 100% složek.)

Upozornění! Nezasílejte soubory v modelu RGB, protože vytisknuté barvy se mohou lišit od požadovaných barev zobrazených na monitoru!!!

Černé pozadí

Pro dosažení syté, tmavé černé na potahovaných papírech a kartonech použijte černou barvu vytvořenou z těchto složek: 78%C 68%M 58%Y 95%K.
Abyste získali nejlepší dosažitelnou černou na nepotažených papírech a kartonech, použijte černou barvu vytvořenou z těchto složek: 35%C 30%M 30%Y 100%K.

Barevné přechody

Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.

Optimální rozlišení

Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 300 dpi.

Rozmístění objektů

Důležité objekty (snímky, grafika a texty) se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu a proužků pro ohyb (bigů, falců).

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.
Pokud ukládáte jako EPS projekt bez pozadí (bílého), ohraničte ho rámečkem o rozměrech odpovídajících výše uvedenému hrubému formátu.

Kvůli toleranci řezu může dojít k posunutí projektu vzhledem k okraji tiskoviny. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

Tiskopisy jsou dle výchozího nastavení otáčeny „Head to Head“.

 

Uložení do souboru

Formáty souborů

Upřednostňované: PDF, EPS
Přijímané: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme min. 1/2 hod. za přípravu souboru PDF.
Upozornění! Z programu INDESIGN soubory nepřijímáme.

Poznámky

Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP.

V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.

 

Dodatečné informace

Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevné rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev (RGB & CMYK).

Pro bližší informace k přípravě nás prosím kontaktujte.

Ceník platný od 1.9.2016. Ceny v ceníku jsou konečné – nejsme plátci DPH. V ceně není započtena doprava k zákazníkovi, případné grafické práce a návrhy. 

KÓD modulu

Název Výrobku 

Cena za kus 

Cena za modul 

OF-REK-200

Oboustranně laminovaná karta 350g – matná nebo lesklá   250 ks. 

3,336 Kč

834,00 Kč

OF-REK-201

Oboustranně laminovaná karta 350g – matná nebo lesklá   500 ks. 

2,604 Kč

1.302,00 Kč

OF-REK-202

Oboustranně laminovaná karta 350g – matná nebo lesklá   1 000 ks. 

1,642 Kč

1.642,00 Kč

OF-REK-203

Oboustranně laminovaná karta 350g – matná nebo lesklá   3 000 ks. 

0,940 Kč

2.820,00 Kč

OF-REK-204

Oboustranně laminovaná karta 350g – matná nebo lesklá   5 000 ks. 

0,780 Kč

3.900,00 Kč

OF-REK-205

Oboustranně laminovaná karta 350g – matná nebo lesklá   10 000 ks. 

0,690 Kč

6.900,00 Kč

 

Kalkulaci nad výše uvedená množství POPTEJTE, stejně jako ostatní druhy materiálů.


 


Poloprůhledné  Reklamní Karty (VIZITKY !!) 

Možné použít jako luxusní vizitku !!

Výborně se hodí jako slevové karty, přístupové karty, firemní vizitky, kalendáře atd.

Kliknutím zobrazíte obsah

Popis výrobku

Krabička na standardní vizitky 50 x 90 mm, vyrobena z jednostranně potahovaného kartonu 270 g/m2, s potiskem 4/0, bez zušlechtění. Tisk provádíme na tiskárně Xerox 1000. Do krabičky se vejde 125 kusů vizitek vytištěných na kartonu 350 g/m2.

 

Krabičky dodáváme slepené, ale neposkládané.

 

Krabičky dodáváme v množství do 200 kusů pouze s jinou zakázkou (vizitky, letáky a pod.) !!

Při samostatné objenávce bude připočítáno k danému modulu + 150,-Kč 

 

 

polopruhledna_karta

Poznámky

Odchylka od přímočarosti hrany karty může dosahovat 0,3 mm.
Společnost ARTprint&E.Pešek nezaručuje opakovatelnost barev v následujících nákladech krabiček.
 

karta_pruhledna_cz

Rozměry

Čistý formát

Velikost po ořezu činí 85 x 54 mm. Tiskovina má zakulacené rohy o poloměru zakulacení asi 4mm. (Viz obrázek)

Hrubý formát

Projekt musí mít velikost 89 x 58 mm, tzn., že musí být na každé straně větší o 2 mm než čistý formát. Pokud nějaké objekty přesahují hrubý formát, je třeba je ořezat. (viz obrázek)
Karty nelze tisknout na spad.

Upozornění!
Musíte zachovat hrubý formát, i pokud pozadí tiskoviny nevyčnívá na spad. Proto musíte hrubý formát ohraničit obdélníkem na nejnižší vrstvě, bez obrysů a výplně, nebo (v případě rastrového souboru) vystředit projekt tak, aby měl vhodný rozměr.

Personalizované karty

Nabízíme možnost tisku personalizovaných karet (např. karty se sériovými čísly nebo různé karty v jedné objednávce). Pro tento tisk připravte:
* vícestránkový soubor PDF – každá stránka pro jednu kartu (pokud tisk obsahuje bílou barvu, připravte druhý soubor pro bílou)
; * nebo více souborů PDF – jeden soubor pro jednu kartu (pokud tisk obsahuje bílou barvu, připravte dvě stránky: první stránku pro bílý tisk a druhou pro barevný).

Za poplatek si u nás můžete také objednat samotnou personalizaci; v takovém případě nám zašlete odděleně grafický projekt a databázi s údaji připravenou dle návodu pro přípravu personalizace

. V současnosti neposkytujeme možnost samostatného vyřazení souborů na arch.

Šablona

Abychom vám usnadnili přípravu návrhu, můžete si stáhnout šablonu, dle které zpracujete projekt.
Soubory: karty_polopruhledne.cdr   .pdf

Upozornění!Šablona slouží pouze jako vzor pro návrh. Před uložením hotového návrhu šablonu odstraňte, aby se nevytiskla spolu s tiskovinou!

 

Grafika

Barevný model

Projekt připravte v modelu CMYK. Pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.

Černé pozadí

Chcete-li získat sytou černou barvu, nemusíte přidávat další složky.

Barevné přechody

Nepoužívejte barevné přechody pro hodnoty menší než 5 %.
Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.

Optimální rozlišení

Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 600 dpi.

Rozmístění objektů

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Všechny texty rozmisťujte na samostatné vrstvě (horní).

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.


Kvůli toleranci polohování podkladu může dojít k posunutí projektu vzhledem k tiskovině. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.


Bílá barva

Stroj je schopný tisknout bílou barvou. Bílý poddisk je nutný, pokud tisknete na barevných (zejména tmavých) a průhledných podkladech, v závislosti na požadovaném efektu. Bílou barvu musíte pro projekt definovat v samostatném souboru jako černou barvu.

Protože bílý tisk je méně přesný, bílý podtisk musí být vzhledem k potisku zmenšený o 0.2 mm. V opačném případě se může na okraji potiskovaných objektů objevit viditelný bílý lem. Při navrhování byste měli přihlédnout k tomu, že v případě použití tenkých čar (např. u drobných písem), nebude možné zúžit podtisk vzhledem k projektu, což může negativně ovlivnit kvalitu tiskoviny.

Upozornění! Bílé objekty definované jako C0%,M0%,Y0%,K0% budou na tiskovině průhledné.

 

Uložení do souboru

Formáty souborů

Upřednostňované: PDF, EPS
Přijímané: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme min. 1/2 hod. za přípravu souboru PDF.
Upozornění! Z programu INDESIGN soubory nepřijímáme.

Poznámky

Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP.

V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.

 

Dodatečné informace

Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevné rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev (RGB & CMYK).

Pro bližší informace k přípravě nás prosím kontaktujte.
  Ceník platný od 1.1.2017. Ceny v ceníku jsou konečné – nejsme plátci DPH. V ceně není započtena doprava k zákazníkovi, případné grafické práce a návrhy.

Ceníky některých druhů výrobků pro náhled na internetu momentálně připravujeme.
Máte-li zájem o některé z našich služeb, kontaktujte nás prosím a my Vám rádi obratem vyhotovíme nabídku.
Děkujeme za pochopení.

Kalkulaci nad výše uvedená množství POPTEJTE
 

Plastové  Karty s UV Potiskem

Výborně se hodí jako slevové karty, přístupové karty, firemní vizitky, kalendáře atd.

Kliknutím zobrazíte obsah

Popis výrobku

Plastové karty tiskneme na matné umělé hmotě HIPS tlusté 0,75 mm. Vyznačují se výjimečnou pevností a dlouhou životností, srovnatelnou s kreditními kartami. Rozměry 85 x 54 mm, zaoblené rohy.
Tisk na tiskárně Mimaki UJF-706 (UV tiskárna), jednostranný nebo oboustranný, barvy CMYK.
Zušlechtění (možnost):
jednostranný parciální UV lak (na líci).

Výborně se hodí jako slevové karty, přístupové karty, firemní vizitky, kalendáře atd

Nabízíme i možnost personalizace, nebo jednostranného parciálního laku. Kalkulace na vyžádání
Perfektně se hodí na slevové karty, zákaznické karty, firemní vizitky, malé kalendáře, visačky, cenovky, příjezdové mapky atd.

Při objednávce pouze jednoho modulu k ceně připočítáváme jednorázově částku 130,-Kč za manipulaci s daty. U zakázek složených z více modulů tuto částku účtujeme pouze jednou.

karta_uv

Upozornění

Karty s tmavým pozadím na obou stranách budou mít jednu hranu mírně roztřepenou. Je to způsobeno tím, že UV lak je velmi tvrdý a výsekový stroj ho při zaoblování rohů odlupuje při „vycházení“ z karty. Proto doporučujeme, aby alespoň jedna strana byla světlá (stačí, když budou u okrajů karty světlé barvy).

Poznámky 

Odchylka od přímočarosti hrany karty může dosahovat 0,3 mm.
Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

vizitka_cz

Rozměry

Čistý formát

Velikost po ořezu činí 54 x 85 mm. Tiskopis má zakulacené rohy o poloměru zakulacení asi 4 mm. (Viz obrázek)

Hrubý formát

Projekt musí mít velikost 58 x 89 mm, tzn., že musí být na každé strany větší o 2 mm než čistý formát. Pokud nějaké objekty přesahují hrubý formát, je třeba je ořezat. (Viz obrázek)
Upozornění! Pokud chcete vytisknout jednostranný list (4/0), do projektu přidejte prázdnou, bílou druhou stránku.
Upozornění!
Musíte zachovat hrubý formát, i pokud pozadí tiskoviny nevyčnívá na spad. Proto musíte hrubý formát ohraničit obdélníkem na nejnižší vrstvě, bez obrysů a výplně, nebo (v případě rastrového souboru) vystředit projekt tak, aby měl vhodný rozměr.

Spad

Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny přetáhněte na spadávky za okrajem čistého formátu. V těchto typech projektů spadávky vždy činí 2 mm na každé straně.

Projekt perforované karty

Při navrhování dle výše uvedené šablony vezměte v potaz místo, kde bude vyvrtán otvor.
Místo pro vyvrtání otvoru označte viditelnou tečkou o průměru max. 2 mm.
Veškeré objekty a nápisy, jež se nesmí provrtat, musíte odsunout od otvoru alespoň o 4 mm.

Šablona

Abychom vám usnadnili přípravu návrhu, můžete si stáhnout šablonu, dle které zpracujete projekt.
  Soubory: karty.cdr   .pdf

Upozornění! Šablona slouží pouze jako vzor pro návrh. Před uložením hotového návrhu šablonu odstraňte, aby se nevytiskla spolu s tiskovinou!

 

Grafika

Barevný model

Projekt připravte v modelu CMYK. Pokud se v projektu vyskytují rastrové obrázky (textury, fotografie), převeďte je také na CMYK.

Černé pozadí

Chcete-li získat sytou černou barvu, nemusíte přidávat další složky.

Barevné přechody

Nepoužívejte barevné přechody pro hodnoty menší než 5 %.
Abyste se vyhnuli pruhování, k barevnému přechodu přidejte šum.

Optimální rozlišení

Optimální rozlišení pro rastrovou grafiku a snímky je 600 dpi.

Rozmístění objektů

Otáčením projektu o 90 stupňů zkontrolujte, zda se rastrové obrázky obracejí správně.

Všechny texty rozmisťujte na samostatné vrstvě (horní).

Pokud projekt ukládáte jako CDR, musíte ho seskupit a písma změnit na křivky.
V souboru definujte formát stránky dle výše uvedeného hrubého formátu a projekt umístěte přímo uprostřed stránky.


Kvůli toleranci polohování podkladu může dojít k posunutí projektu vzhledem k tiskovině. Proto kolem projektu nedoporučujeme umisťovat rámečky, jichž nevystředěná poloha na tiskopisu může být viditelná.

 

Uložení do souboru

Formáty souborů

Upřednostňované: PDF, EPS
Přijímané: CDR, TIFF, JPG (nedoporučujeme). U zakázek s těmito soubory si dodatečně účtujeme min. 1/2 hod. za přípravu souboru PDF.
Upozornění! Z programu INDESIGN soubory nepřijímáme.

Poznámky

Pokud se v projektu vyskytuje text, pamatujte, že ho před uložením projektu musíte převést na křivky, nebo musíte k souboru přiložit použitá písma (v souborech PDF).
Texty nepřevádějte na rastrové obrázky!!!

Pokud projekt obsahuje víc než jednu stránku, uložte všechny stránky v jednom souboru. Pokud Vámi zvolený formát nepovoluje takovéto uložení, uložte projekt ve dvou oddělených souborech s názvy rub a líc. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)

V případě uložení jako TIFF soubor uložte jako jednu vrstvu, bez dodatečných kanálů.

Pokud nám zasíláte víc než jeden soubor, soubory zabalte do formátu ZIP.

V případě komplikovaných projektů obsahujících mnoho vrstev, překrývající se grafiky, stínů, průhledných míst atd. zploštěte v rámci možností pozadí do jednoho obrazu a pouze texty, loga, čáry a jiné důležité prvky projektu ponechte ve vektorové podobě.
Problém se obzvláště týká programu CorelDRAW X4, u kterého se v krajním případě mohou v tisku objevit chyby, i když soubor PDF vypadal v pořádku.

 

Dodatečné informace

Upozorňujeme, že se ve srovnání s výtisky z inkoustových tiskáren nebo obrazy zobrazenými na monitoru mohou vyskytnout barevné rozdíly. Je to způsobeno rozdílnou technologii tisku a způsobem prezentace barev (RGB & CMYK).

Pro bližší informace k přípravě nás prosím kontaktujte.

Ceník platný od 1.1.2017. Ceny v ceníku jsou konečné – nejsme plátci DPH. V ceně není započtena doprava k zákazníkovi, případné grafické práce a návrhy. 

KÓD modulu

Název Výrobku 

Cena za kus 

Cena za modul 

UV-REK 101

Plastová karta 54x85 Jednostranná       56 ks. 

16,250 Kč

910,00 Kč

UV-REK 102

Plastová karta 54x85 Jednostranná       112 ks. 

13,393 Kč

1.500,00 Kč

UV-REK 103

Plastová karta 54x85 Jednostranná       168 ks. 

11,000 Kč

1.848,00 Kč

UV-REK 104

Plastová karta 54x85 Jednostranná       224 ks. 

9,500 Kč

2.128,00 Kč

UV-REK 105

Plastová karta 54x85 Jednostranná       280 ks. 

8,710 Kč

2.439,00 Kč

UV-REK 106

Plastová karta 54x85 Jednostranná       336 ks. 

8,130 Kč

2.732,00 Kč

UV-REK 107

Plastová karta 54x85 Jednostranná       392 ks. 

7,668 Kč

3.006,00 Kč

UV-REK 108

Plastová karta 54x85 Jednostranná       448 ks. 

7,254 Kč

3.250,00 Kč

UV-REK 109

Plastová karta 54x85 Jednostranná       504 ks. 

7,007 Kč

3.532,00 Kč

UV-REK 110

Plastová karta 54x85 Jednostranná       560 ks. 

6,792 Kč

3.804,00 Kč

UV-REK 111

Plastová karta 54x85 Oboustranná       56 ks. 

18,625 Kč

1.043,00 Kč

UV-REK 112

Plastová karta 54x85 Oboustranná       112 ks. 

15,517 Kč

1.738,00 Kč

UV-REK 113

Plastová karta 54x85 Oboustranná       168 ks. 

13,702 Kč

2.302,00 Kč

UV-REK 114

Plastová karta 54x85 Oboustranná      224 ks. 

12,129 Kč

2.717,00 Kč

UV-REK 115

Plastová karta 54x85 Oboustranná       280 ks. 

11,417 Kč

3.197,00 Kč

UV-REK 116

Plastová karta 54x85 Oboustranná       336 ks. 

10,839 Kč

3.642,00 Kč

UV-REK 117

Plastová karta 54x85 Oboustranná      392 ks. 

10,250 Kč

4.018,00 Kč

UV-REK 118

Plastová karta 54x85 Oboustranná       448 ks. 

9,848 Kč

4.410,00 Kč

UV-REK 119

Plastová karta 54x85 Oboustranná       504 ks. 

9,617 Kč

4.847,00 Kč

UV-REK 120

Plastová karta 54x85 Oboustranná       560 ks. 

9,498 Kč

5.319,00 Kč

 

Kalkulaci nad výše uvedená množství POPTEJTE

 

Pro naše obchodní zástupce, smluvní prodejce a registrované reklamní agentury poskytujeme ZAJÍMAVÉ slevy.
Pokud máte zájem s námi spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat

Specifikace výrobku

Popis výrobku

Ofsetový tisk na stroji Heidelberg Speedmaster SM52, potahovaný matným laminem.
Čistý formát (velikost hotové vizitky po ořezání): 50 x 90 mm, nebo 55 x 85 mm, tisk: 4 barvy CMYK (neomezený počet barev), oboustranně potahovaný matný, bílý kartón, 350 g/m2.

Poznámky

Společnost D&D Sp. z o.o. nezaručuje opakovatelnost barev v následujících nákladech ofsetových vizitek.

Laminace vizitek může způsobit, že se budou barvy lišit od jiných výtisků (např. firemního papíru nebo obálek).